Leerbedrijf

Sinds het voorjaar van 2016 is Tuttebollekakkie erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat er bij Tuttebollekakkie stagiaires van Zorg en Welzijn niveau 2 worden opgeleid. Dit gebeurt in samenwerking met SBB en de opleiding Zorg en Welzijn 2.

Voor een stagiair(e) hier geplaatst wordt, heb ik een intakegesprek met hem of haar. Als ik het gevoel heb dat ik de stagiaire de juiste leerplek aan kan bieden en als de stagiair(e) bij de opvang past, zal er een stagecontract getekend worden. 1 contract van de opleiding en 1 contract van Tuttebollekakkie. Pas als deze contracten getekend zijn en als ik de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de stagiair(e) in handen heb, zal de stageperiode van start gaan.

Per periode zal er 1 stagiair(e) tegelijk stagelopen.

Ouders worden hier altijd vantevoren over geïnformeerd.