Huisregels.

1. Algemeen

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de ouder/verzorger aan het kind meegegeven worden naar de opvanglocatie.

Bij het tekenen van het contract gaat de ouder/verzorger van het kind automatisch akkoord met de huisregels zoals hieronder beschreven. Tijdens de kennismaking zullen deze onderwerpen aan bod komen.

De gastouder heeft het recht deze regels aan te passen als daar aanleiding voor is. Indien u het daar niet mee eens bent, bent u vrij de opvang op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.


2. Opvanguren

Tuttebollekakkie is geopend van 7:30 tot 18:00 uur. De contracttijden vallen binnen deze tijden. Mocht er een keer opvang buiten deze tijden nodig zijn, kunt u dat aangeven. Per aanvraag wordt er gekeken of het mogelijk is.

Indien er plotseling verandering is in de opvangtijd, vind ik het fijn dit tijdig te weten. Het moet wel binnen de planning van die dag passen. Bij later brengen kan het zijn dat wij te laat ergens aankomen of een activiteit moeten schrappen, wat beiden niet gewenst is. Bij onverwacht eerder ophalen zou het niet prettig zijn als u voor een dichte deur staat.

Ook bij afwezigheid van het kind is het fijn als dit tijdig wordt gemeld.


3. Regels bij ziekte gastkind

In het belang van het kind én andere kinderen die opgevangen worden door de gastouder, is het belangrijk afspraken te maken over de opvang van kinderen die ziek zijn. De gastouder zal altijd contact met u opnemen als uw kind zich niet lekker voelt tijdens de opvang.

Wordt uw kind ziek tijdens de opvang, zal ik eerst het kind controleren op symptomen en temperatuur en kan dan besluiten dat u uw kind moet komen ophalen.

ik vind een kind ziek als:

- Het kind een lichaamstemperatuur boven de 38˚C heeft

- Het kind zich niet lekker voelt en alle aandacht opeist van de gastouder

- Het een besmettelijke ziekte heeft

- Het pijn heeft

38˚C koorts: De grens voor ziek-zijn waarbij een kind door u opgehaald moet worden bij de gastouder is in principe 38˚C . Echter, hiervan kan ik op twee manieren afwijken:

1. Een kind met koorts van 38˚C of iets hoger, hoeft zich nog niet echt ziek te voelen. Is dit het geval dan kan het kind misschien gewoon bij de gastouder opgevangen worden.

2. Als het kind zich echter wél ziek voelt, maar nog geen 38˚C koorts heeft, dan kan ik besluiten dat het kind tóch opgehaald moet worden.

Alle aandacht opeist: Als uw kind zich niet lekker voelt en teveel aandacht opeist van mij, is het niet mogelijk uw kind op te vangen. Er zijn immers meer kinderen aanwezig bij Tuttebollekakkie en het is voor het kind dan beter thuis opgevangen te worden.


Besmettelijke ziekte: Indien uw kind een besmettelijke ziekte bij zich draagt, kunt u het beste even overleggen met mij wat te doen. Vaak kan een kind gewoon komen, omdat de ziekte al niet meer besmettelijk is op het moment dat het zich openbaart. Als er onder de gastkinderen een besmettelijke ziekte heerst, wordt u daarvan op de hoogte gebracht door de gastouder.


Vlekjesziekte: Indien uw kind een vlekjesziekte heeft, dient u bij de huisarts na te gaan welke ziekte dit is. Nav de conclusie van de huisarts zal bekeken worden of het kindje welkom is in de opvang. Uw kind is voor het huisartsbezoek niet welkom in de opvang. Een aantal vlekjesziektes is gevaarlijk voor zwangere vrouwen, jonge kinderen of kunnen zeer ernstige gevolgen hebben bij het niet op tijd handelen. Ook in het geval van een vlekjesziekte in de opvang wordt u als ouder zsm op de hoogte gesteld.


In het geval van bijv. waterpokken zal met andere ouders overlegd worden. Het is niet wenselijke dat kindjes onder het jaar of zwangere vrouwen besmet raken.


Pijn: Wanneer uw kind meerdere keren klaagt over pijn zal ik u bellen om te overleggen wat raadzaam is.

Ik ben in geen geval gemachtigd om paracetamol, al dan niet in zetpilvorm, aan uw kind toe te dienen om de koorts te verlagen of andere symptomen te bestrijden. Tevens mag overige medicatie enkel door mij toegediend worden als het een recept van de (huis)arts betreft en het protocol voor medicatie toedienen is ondertekend door de ouder en gastouder.  


Voor een kindje weer naar de opvang kan komen, dient het 24 uur koorts-, spuug- en/of diarreevrij te zijn.  Dit om zeker te zijn dat een kindje beter is en zo verdere besmetting te voorkomen.


In het geval van (het vermoeden van) een besmettelijke ziekte zoals krentenbaard, hand-, mond- en voetziekte en ringworm dient er overlegt te worden voor de opvang plaatsvindt die dag. Ik zal het kindje weigeren tot de besmettelijkheid, al dan niet door medicijngebruik, voorbij is. Echter moet ik bij deze ziektes wel direct actie ondernemen  wat betreft extra hygiëne voor de andere kindjes. 4. Kleding

ik wil u vragen of u uw kind(eren) gemakkelijke kleding wil aantrekken waarin het kind zich makkelijk kan bewegen. Bovendien kan een kind tijdens de opvang vies worden, dus trek niet de allermooiste kleren aan!

Wilt u verder ook wat reservekleding meegeven? Denk dan aan een reserve romper, t-shirt, broek en sokken. Slofje mogen uiteraard ook meegegeven worden, bij voorkeur met antislip op de zool.

Als ik oudere kinderen naar school moet brengen en van school moet halen, denkt u dan ook aan regenkleding zoals een regenjasje, laarsjes ed.


5. Flesvoeding of borstvoeding

Als uw kindje nog heel klein is en borst- of flesvoeding gebruikt, wilt u dit dan in voldoende mate meenemen naar de gastouder? Het kan altijd zo zijn dat er een extra voeding nodig is op een dag.

Als een kindje borstvoeding krijgt, dient het bij aanvang van de opvang gewent te zijn aan het drinken uit de fles. UIteraard kan deze gevuld zijn met gekolfde moedermelk.


6. Schoeisel bij het halen en brengen

Rechts naast de voordeur hangt een zak met daarin schoenhoezen. Mocht u verder willen lopen dan de hal bij het halen of brengen van uw kind, dient u hier gebruik van te maken. De schoenen van de kinderen worden ook in de hal aan- en uitgetrokken.

Zo blijft de vloer schoon genoeg om lekker op te spelen.