Waar Tuttebollekakkie voor staat.

Tuttebollekakkie staat voor jezelf zijn, je veilig voelen en plezier maken.
De belangrijkste voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen is je veilig voelen. Je veilig voelen wil niet alleen zeggen dat je je lichamelijk veilig voelt (kan ik ergens vanaf vallen?), maar zeker ook of je je emotioneel veilig voelt (durf ik mezelf te zijn?).
De emotionele veiligheid is heel belangrijk om je als mens te kunnen ontwikkelen. Als een kindje bij Tuttebollekakkie binnenkomt is het eerste waar ik zorg dat het kindje snel op zijn of haar gemak is. Soms is dat al bijna meteen, soms hebben kinderen daar een paar weken of zelfs maanden voor nodig.
Als het kindje dan op zijn gemak is, zal het zich volop gaan ontwikkelen. Een aantal ontwikkelingsgebieden dat aan bod komt bij Tuttebollekakkie is de (fijne en grove) motorische, senso-motorische, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Uiteraard mag ook de taalontwikkeling niet in het rijtje ontbreken!

Bij een goed activiteitenaanbod komen er steeds meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod. In een speeltuintje bijvoorbeeld zal een kind rennen, rollen, schommelen, glijden, voetballen en/of klimmen, maar ook een kopje koffie maken in het speelhuisje, een 'soepje' maken met gras en bloemetjes en contact leggen met andere kinderen komen vaak aan bod. Hier hebben we de grove motoriek, creatieve ontwikkeling (fantasie), sociaal-emotionele ontwikkeling én de taalontwikkeling al te pakken.

Bij het ontwikkelen of stimuleren van de creatieve ontwikkeling denken veel mensen direct en alleen aan knutselen. Niets is minder waar. Creatief zijn wil zeggen dat je oplossingen kunt bedenken voor problemen die je tegenkomt, fantasiespel kunt beleven, dingen (in de breedste zin van het woord) kunt creëren. Bij Tuttebollekakkie doen we daar veel mee en niet alleen in de zin van ‘knutselen, want dat kun je mee naar huis nemen’. Naast het knutselen spelen we ook met bijvoorbeeld klei, kinetic sand, gekleurde rijst en doen we fantasiespel bijv. naar aanleiding van een boek (‘Wij gaan op berenjacht’ is hier uitermate geschikt voor). Als een kindje een probleem heeft, ‘Daisy, ik kom er niet bij’, kijken we samen hoe dit opgelost kan worden.

Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk erg moeilijk om een kind zich níet te laten ontwikkelen. Deze ontwikkelingsdrang van kinderen grijp ik graag aan om uit het kind te halen wat erin zit, het kind uit te dagen. Op een spelende en onderzoekende wijze, want dat is dé manier voor baby’s, peuters en kleuters!