Communicatie.

Bij Tuttebollekakkie is communicatie belangrijk. Baby's en peuters kunnen zelf immers niet of weinig vertellen, maar is het het wel fijn als de ouder weet hoe de dag is gegaan.

 

Schriftje.

Bij Tuttebollekakkie heeft elk kind een schriftje waar bijzonderheden in staan wat betreft het kind. Zowel ik als de ouder(s) kunnen hier dingen in schrijven. Bij zeer jonge kinderen zal er voornamelijk in staan hoe het eten, drinken en slapen is gegaan en op welke tijden. Als het kind wat ouder wordt zal erin staan wat we hebben gedaan op een dag. ALs het kind weer wat ouder is, zullen alleen de bijzonderheden hierin staan. Ook zal er dan niet elke dag meer wat worden geschreven.

 

Whatsapp.

Tuttebollekakkie heeft een groepsapp met daarin alle ouders van de kinderen. Hier zullen korte mededelingen worden gedaan zoals aankondiging van een gezamenlijke activiteit of een vraag die voor alle ouders van belang is.

Daarnaast app ik ook foto's van de kinderen naar de eigen ouder(s).

Mocht een kindje niet fit zijn, meld ik dat ook via de app. Als het kindje echt ziek is en opgehaald dient te worden, bel ik uiteraard even!

 

E-mail.

Officiele of uitgebreide mededelingen worden per e-mail verstuurd. Daarnaast zal de e-mail worden gebruikt voor het verzenden van documenten.